Dataroaming

Dataroaming innebär att man kan använda sin mobiltelefon för att ansluta till internet när man befinner sig utanför sitt hemland. Genom dataroaming kan enheten ansluta till ett annat mobilt nätverk för att få tillgång till internet.

  • Psst, du kan klicka här för att läsa om våra utlandspriser.

Roamingavgift

En roamingavgift är en tilläggsavgift som uppstår när en användare använder sin mobiltelefon utanför sitt hemland. Avgiften kan variera beroende på operatör och destination.

Roamingförbud

Ett roamingförbud är en regel som hindrar en användare från att använda sin mobiltelefon för dataroaming utanför sitt hemland. Detta förbud tillämpas oftast i länder med höga roamingavgifter för att skydda användarna från onödiga extrakostnader.

Roamingpaket

Ett roamingpaket är en abonnemangstjänst som erbjuds av mobila operatörer för att göra det enklare och billigare för användare att använda sin mobiltelefon utanför sitt hemland. Dessa paket innehåller vanligtvis en fast mängd data och samtalstid till ett fast pris.

EEC-avtalet

EEG-avtalet (Europeiska ekonomiska gemenskapen-avtalet) är en samling av EU-föreskrifter som har som syfte att reglera roamingavgifter inom Europa. Avtalet syftar till att göra det enklare och billigare för användare att använda sin mobiltelefon inom EU.

EU-Roaming

EU-roaming är en förmån som tillkommer användare som befinner sig inom EU och använder sin mobiltelefon för dataroaming. EU-roaming gör det möjligt för användare att använda sin mobiltelefon på samma sätt som de gör hemma, utan extra kostnad.