Vad gör VoLTE mer?

Utöver bättre ljudkvalitet ger VoLTE-tekniken också bättre täckning och mindre fördröjning i samtal, vilket kan minska problem med ljudavbrott och missade samtal. Tekniken används också ofta för att stödja vidarebefordran av samtal mellan mobilnätverk och fast telefoni, vilket kan ge fördelar för företag och organisationer som söker att integrera mobil- och fast telefoni.

Hur använder man VoLTE?

För att använda VoLTE behöver både mobiltelefon och mobiloperatör stödja tekniken. Mobiloperatören måste också ha aktiverat tekniken på sin sida. Användare behöver också ha tillräcklig täckning i nätverket för att använda VoLTE.

Trots fördelarna med VoLTE finns det också nackdelar att beakta. En av de största nackdelarna är att tekniken kan dra mer batteri än äldre tekniker för rösttelefoni på grund av det högre dataflödet som krävs för att överföra röstsamtal som data.

I slutändan är VoLTE en trådlös teknik som erbjuder många fördelar jämfört med äldre tekniker för rösttelefoni i mobilnätverk. Bättre röstklarhet, mindre störningar i samtal och bättre täckning är bara några av fördelarna som kan uppnås med VoLTE-tekniken. Som med alla teknologier finns det dock också nackdelar att överväga, och användare bör ta hänsyn till dessa när de väljer mellan olika alternativ för rösttelefoni.